wtorek, 10 lutego 2009

Ty Panie, dajesz moc przetrwania w cierpieniu.


Twoja cudowna łaska i wspaniali ludzie, Twoi Panie współcześni apostołowie,
pozwolili mi uczestniczyć w uroczystościach Dnia Chorego w naszej Diecezji.
Byłeś tam z nami na pewno, czuć było tak bardzo Twoją obecność.
Centrum Ochotników Cierpienia - to jest Panie Twój żywy Kościół!
Ile mocy i miłości zgromadziło się w jednym miejscu, ile nadziei i współczucia, i tyle wiary.
Miłość prawdziwa i bezinteresowność, bo wielu było wolontariuszy i rodzin wraz z chorymi.
Czy można opowiedzieć cierpienie i ból? Kto je zrozumie? Tylko Ty Jezu. A oni to wiedzą.
Wspaniali ludzie: na wózkach, o kulach, niepełnosprawni fizycznie i psychicznie.
Oni dostają, ale ile czerpiemy od nich, uczymy się pokory, cierpliwości, wytrwania.
Tyle wspaniałych modlitw, homilia Jego Ekselencji Arcybiskupa Tadeusza, a potem
wspólny koncert w Filharmonii, która jeszcze nigdy nie gościła tylu słuchaczy na wózkach.
Dzięki Ci o Panie, nasz Ojcze, ze pozwoliłeś mi poznać tak wspaniałych kapłanów i świeckich
organizujących pielgrzymki chorych po tak wielu sanktuariach świata i wspierających ich w codziennym trudzie i zmaganiach z niepełnosprawnością.
Chcę modlić się do Ciebie Jedynego Boga w Trójcy Przenajświętszej, abyś obdarzał ich wszystkich
swą Mocą i Łaską, wspierał ich działania i przedsięwzięcia, błogosławił osoby wspierające ten ruch swoimi darami i swoim czasem, miej w Swojej opiece Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia, a szczególnie jego członków z mojej Wspólnoty parafialnej.
Dzięki Ci Panie Jezu. Bądź uwielbiony Jezu. Kocham Cię Panie Jezu.

Jan Paweł II - Salvifici doloris.

"Matko ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi, oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia - jak ofiarowałaś mękę Twego Syna i swój ból matczyny. Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą, w cierpieniu zachować ufność, znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata. Amen.

Wraz z Maryją, Matką Chrystusa, stojącą pod Krzyżem, zatrzymujemy się przy wszystkich krzyżach współczesnego człowieka.
Przyzywamy wszystkich Świętych, którzy w ciągu dziejów byli szczególnymi uczestnikami cierpień Chrystusa.
Prosimy, aby nas wspierali.
I prosimy Was wszystkich, którzy cierpicie, abyście nas wspierali.
Właśnie Was, którzy jesteście słabi, prosimy, abyście stawali się źródłem mocy dla Kościoła
i dla ludzkości.
W straszliwym zmaganiu się pomiędzy siłami dobra i zła, którego widownią jest nasz współczesny świat - niech Wasze cierpienie w jedności z Krzyżem Chrystusa przeważy! "
Brak komentarzy: