niedziela, 8 lutego 2009

Tak cudownie być z Tobą Panie...Tak cudownie być blisko Ciebie, wtedy nic nie jest straszne i nic nie przeszkadza!
Kiedy słucham, co do mnie mówisz, Panie i wypełniam Twoje natchnienia -
jestem szczęśliwa, spokojna, wyciszona, wiem, co mam mówić i co robić.
Tyle znaków dostaję od Ciebie, a wszystkie świadczą o Twojej miłości.
Chciałabym je opisać i opowiedzieć, a nawet wykrzyczeć do tych,
którzy nie są jeszcze "otwarci" na Twoje Słowo, ale oni nawet nie rozumieją o czym piszę.
Wiem, bo jeszcze niedawno sama to przeżywałam!
Pokazałeś mi Panie, co i komu jeszcze mam wybaczyć, to bardzo bolało,
ale ulga jaką teraz czuję, po wybaczeniu, również sobie dawnych win, jest ogromna.
Chce mi się tańczyć i śpiewać Mojemu Bogu!
Bądź uwielbiony Mój Najwspanialszy Królu, Mistrzu, Bracie i Przyjacielu!
Bądź uwielbiony Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, bo dzięki Tobie żyję!
Chwała i dziękczynienie Bogu Ojcu, Jego Synowi i Duchowi Świętemu,
który przebywa w Ich Sercach i w naszych sercach, którzy tego dostąpią!

"Bracia i siostry, Królestwo Boże jest królestwem prawdy i życia, świętości i łaski, 
sprawiedliwości, miłości i pokoju. Z dziecięcą ufnością błagajmy Ojca Niebieskiego, 
aby Jego królestwo szerzyło się na świecie i wyrażajmy gotowość do współpracy z Jego łaską. 
Wołajmy wspólnie:  
Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do rozdzielonych uczniów Chrystusa - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do ludzkich wspólnot rozdartych walka i niezgodą - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do cierpiących prześladowanie z powodu Ewangelii - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do tych, którzy Cię prześladują i nie mogą znaleźć - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do serc tych, którzy odeszli od Ciebie - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do tych, którzy żyją, jakby Ciebie nie było - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do ludzi owładniętych żądzą władzy - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do opanowanych wyniosłością i pychą - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do uwikłanych sidłami egoizmu - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do maluczkich i ubogich, którzy utracili nadzieję - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do młodych, którzy szukają sensu życia - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Do tych, którzy kierują losami narodów - Ojcze, przyjdź królestwo Twoje.
Ojcze nasz......
Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego, umocnij w łasce swoich wiernych, aby oczyszczeni z wszystkich grzechów, osiągnęli dobra przez Ciebie obiecane. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen."

Brak komentarzy: