sobota, 14 lutego 2009

Ojcze, usłysz i przebacz!Mój Ukochany Ojcze, chcę Cię dziś szczególnie prosić za tymi, których kocham,
abyś opiekował się nimi nawet, jeżeli na Twoją opiekę, po ludzku, nie zasługują.
Wiem, że jesteś Panie Jezu w sercu każdego człowieka, również tego, który Cię porzucił,
który krzywdzi siebie i swoich najbliższych, który nie rozumie Twojej Miłości.
Dla tych osób, które zapomniały, co to znaczy kochać, które niszczą siebie z bezsilności,
dla tych, którzy zagubili się i poddali nałogom, dla tych, którym pycha nie pozwala
uznać swojej grzeszności i słabości - błagam dziś Panie o Litość i Miłosierdzie.
Pochyl się nad nimi tak, jak pochyliłeś się nade mną, daj im Panie cud nawrócenia,
aby w ich duszach zapanował Twój spokój, pogodzenie ze sobą i zrozumienie własnych słabości.
A tym ciężko chorym bliskim, okaż Panie szczególną łaskę, aby swoje cierpienia oddali Tobie,
jako przebłaganie za winy swoje i świata, a jeżeli będzie to zgodne z Twoją wolą Panie,
uzdrów również ich ciała, aby mogli zaświadczyć o Twojej Łasce i Miłości.
W swojej łaskawości, o Dobry Jezu, wspieraj Twoją mocą wszystkie osoby, które staną
na ich drodze, aby pomóc im dojść do Ciebie,
a jeżeli zechcesz Panie powiedz do nich: "Effatha" - "Otwórz się".


"Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, ze zdumieniem spoglądamy na Twoją niezrażoną miłość,
która mimo naszych nieprawości zbawia, bo wciąż wierzy w nasze dobro.
Bądź uwielbiony, nasz Ojcze za Twoje dzieło zbawienia, za Twoją fascynująca miłość, 
a także i za to, że zapraszasz nas - grzesznych, nieudolnych słabością i niewiarą we własne siły 
do współdziałania w zbawieniu.
Bądź uwielbiony za to, że wciąż nam ufasz...
Boże, nasz Ojcze, dawco Miłości i Prawdy, u progu czasu zgłębiania tajemnicy świata, człowieka i Ciebie, KTÓRY JESTEŚ - Tajemnicą nad tajemnicami, przychodzimy do Ciebie z wdzięczności za dar umysłu, 
za poruszenia myśli i serca, za dar wewnętrznego niepokoju i za misterium wzrostu w każdym człowieku.
Dziękujemy za Twój dar - SYNA, który umożliwia poznanie Prawdy
i za dar DUCHA, który prowadzi nas do pełni Prawdy.
Tobie chwała na wieki. Amen."

Brak komentarzy: