środa, 29 października 2008

" i nie wódź nas na pokuszenie"Dziękuję Ci Panie Mój za nieskończoną ilość łask, które od Ciebie codziennie otrzymuję!
Dzięki tym wszystkim ludziom, których stawiasz na mojej drodze, którzy są mi pomocni we wzrastaniu w Twojej wierze i nauce jeszcze bardziej namacalnie czuję Twoją obecność.
Tak trudno czasem wyrazić słowami uczucia, swoje prawdziwe tęsknoty,
bo tak bardzo otaczający świat wpycha się na siłę proponując rzeczy płytkie, nieważne, kłamliwe i ...poddajemy się temu.
 Proszę Cię Panie o taką Moc Wiary, abym mimo wszelkich pokus i koniecznych kompromisów pozostawała zawsze w zgodzie z Twoją Nauką.

"Ojcze, jeśli to możliwe oddal ode mnie wszystkie pokusy, wątpliwości, próby, doświadczenia, cierpienia. Ale jeśli są one konieczne dla kształtowania mojej wiary, osobowości i charakteru Twojego dziecka, czyli mojego zbawienia, to daj mi siłę i cierpliwość, abym umiała je przyjąć i z nimi się zmagać, abym przy pomocy Twojej Łaski odniosła ostateczne zwycięstwo, by cieszyć się chwałą Zmartwychwstania i udziałem w Twoim Królestwie na wieki".

"Panie przymnóż nam wiary ponieważ czujemy się osaczeni przez grzech, zło i całą niesprawiedliwość świata w jakim żyjemy. Przeraża nas przemoc, okrucieństwo, poniżanie słabych, lekceważenie ubogich, wykorzystywanie dzieci. Przymnóż nam wiary ponieważ wiemy, że my sami jesteśmy zdolni do zła, które przeziera przez nasze namiętności i pożądania.
Panie, przymnóż nam wiary, ponieważ nie umiemy budować więzi z naszymi najbliższymi. Ciągle - jakby wbrew nam samym - stwarzamy wokół siebie konflikty, nieporozumienia, które uprzykrzają życie nam i braciom.I choć wiemy, że oni nas kochają i my pragniemy odwzajemniać ich miłość, to jednak nasze uczucia niechęci, gniewu, złości stają się nieraz silniejsze od nas.Wbrew naszej szczerej woli kochania, ranimy naszych bliźnich. Przymnóż nam wiary, ponieważ jest ona darem i łaską. Codziennie od nowa chcemy o nią prosić, ponieważ tylko w ten sposób możemy ją zachować i pomnażać".

Brak komentarzy: