piątek, 17 czerwca 2016

"Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma."Panie, Który wszystko stwarzasz, 
wielki świat pełen piękna roślin i układów chmur na niebie,
rozległych nizin i stromych górskich zboczy,
ciepłych kolorów pustyni i mroków leśnej gęstwiny.
Daj nam, prosimy, serca ogromne, abyśmy pojęli wielkość tego dobra,
które otrzymujemy od Ciebie zupełnie za darmo, dzięki Twojej miłości.
Uzdolnij nas, Panie, do codziennego dziękczynienia.
Tylko Twoja łaska  może oddalić od nas smutek i zniechęcenie,
zdziwienie i zagniewanie, gdy widzimy lub słyszymy o złych zdarzeniach, nieszczęściach,
o wichrach, nawałnicach, katastrofach i głodzie.
Słusznie gniewasz się na nas, bo tak wielu odrzuciło Ciebie uznając się za panów świata.
Zamiast miłości braterskiej rozpanoszyła się nienawiść, pogarda i brak przebaczenia.
Wybacz nam te grzechy, Panie, i odnów nas, abyśmy rzeczywiście stali się
godnymi Twojej miłości.
Bo my jeszcze ciągle pytamy, jak małe dzieci, dlaczego tak?
Dlaczego wichry i nawałnice?
Dlaczego tajfuny i pożary? Dlaczego brat zabija brata?
Opowiada echo Apokalipsy:

" Błogosławiony, który odczytuje, 
i którzy słuchają słów Proroctwa,
a strzegą tego, co w nim napisane,
bo chwila jest bliska." 


Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój,  nadzieja ma.
 Chcę Cię wywyższać, Boże mój i Królu
I błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
I na wieki wysławiał Twoje imię.
Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój,nadzieja ma.
 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twe potężne czyny.
Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma.
 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
i rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
i głoszą wielkość Twoją.
Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma.
 Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci
i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma.

Brak komentarzy: