niedziela, 22 maja 2016

Niedziela Trójcy Świętej - Dominica Sanctissimae Trinitatis


Błogosławiona niech będzie święta Trójca i nierozdzielna Jedność.
Uwielbiajmy Ją, gdyż okazała nad nami miłosierdzie swoje.
Benedicta sit sancta Trinitas, atque indivisa Unitas:
confitebimur ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam.

1.Błogosławiony jesteś Panie Boże ojców naszych,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
1.Benedictus es Domine Deus patrum nostrorum.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
2.I błogosławione imię chwały Twojej, które jest święte,
i chwalebne i pełne chwały na wieki.
2.Et benedictum nomen gloriae tuae, quod est sanctum.
Et laudabile et gloriosum in saecula.
3.Błogosławiony jesteś w świątyni świętej chwały Twojej,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
3.Benedictus es in templo sancto gloriae tuae.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
4.Błogosławiony jesteś ponad święty tron Twojego królestwa,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
4.Benedictus es super thronum sanctum regni tui.
Et laudabilis et gloriosus i saecula. 
5.Błogosławiony jesteś ponad berło Bóstwa Twojego,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
5. Benedictus es super sceptrum divinitatis tuae.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
6.Błogosławiony jesteś, który zasiadasz ponad Cherubinami, patrząc w przepaści,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
6.Benedictus es qui sedes super Cherubim, intuens abyssos.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
7.Błogosławiony jesteś, który przechadzasz się ponad lotami wiatrów 
i ponad falami morza,
i chwalebny i pełen chwały na wieki.
7.Benedictus es qui ambulans super pennas ventorum, et super undas maris.
Et laudabilis et gloriosus in saecula.
8.Niech błogosławią Ciebie wszyscy Aniołowie i Święci Twoi,
i niech chwalą Ciebie i uwielbiają na wieki.
8.Benedicant te omnes Angeli et Sancti tui.
Et laudent te, et glorificent in saecula.
9.Niech błogosławią Cię niebiosa, ziemia, morze i wszystko co w nich jest,
i niech chwalą i uwielbiają Ciebie na wieki. Amen.
9.Benedicant te, caeli, terra, mare, et omnia quae in eis sunt.
Et laudent te, et glorificent in saecula. Amen

 

Brak komentarzy: