niedziela, 15 maja 2016

Duchu Ogniu! Duchu Żarze! Przyjdź!Zstąpiłeś Duchu Święty w swojej Mocy i Sile na lud wierny Ciebie oczekujący!

Dziś świętujemy Urodziny Kościoła, bo gdy TY zstąpiłeś - narodził się Kościół.
A ilu nas jest? Świętujących i wołających: "Przyjdź Duchu Święty!"
Tyle Kościołów było zamkniętych w tę Świętą Noc Zesłania,
tyle dzieci Kościoła uśpionych i nieświadomych łask i darów,
które mogli za darmo otrzymać!
A przecież to TY obdarzasz nas cnotami, wiarą, nadzieją i miłością.
TY kierujesz nasze myśli ku dobru, nasze pragnienia ku szczęśliwej wieczności,
nasze uczynki czynisz zgodnymi z wolą Ojca.
To TY Duchu Święty, jesteś Oddechem Boga i gdy nam zabierasz oddech,
wtedy wzywasz nasze dusze do siebie, do Twojej Świątyni,
która jest w niebie.
Co się dzieje, gdy Ogień w nas wygasa i ledwo się tli?
Przychodzi zwątpienie, rozczarowanie, brak sił, gubimy sens życia.
Pomóż nam, Duchu Święty ciągle na nowo rozpalać Twój Ogień,
abyśmy spalając się w Nim płonęli prawdziwą miłością.
Prosimy, rozraduj nas w Sobie i spraw, abyśmy byli iskrą Twojego Ognia.

https://www.youtube.com/watch?v=rRZsaiDEJG4

"I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało,
a synowie wasi i córki wasze prorokować będą,
starcy wasi będą śnili,
a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia.
Nawet na niewolników i niewolnice
wyleję Ducha mego w owych dniach.
I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne.
Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, 
gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.
Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony,
bo na górze Syjon (i w Jeruzalem) będzie wybawienie, 
jak przepowiedział Pan,
i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan." Joel,3,1-5

Brak komentarzy: