wtorek, 2 lutego 2016

Litania o zgadzanie się z wolą Bożą.


Litania o zgadzanie się z wolą Bożą.

Kyrie, elejson!
Chryste, elejson!
Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Który wszystko wiesz i przenikasz, zmiłuj się nad nami.
Który wszystko czynisz, zmiłuj się nad nami.
Który wszystko według niedościgłych
zamysłów swoich wykonujesz, zmiłuj się nad nami.
Który zło dopuszczasz, lecz je na dobro wybranych swoich obracasz,
zmiłuj się nad nami.
We wszystkich rzeczach i przypadkach,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
We wszystkich okolicznościach i zdarzeniach,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
W mojej pracy
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
W moich sprawach i zabawach,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
We wszystkich moich uczynkach,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Co do mojego majątku,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Co do mojego zdrowia i sił moich,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Co do mojego życia i śmierci,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Co do mnie i moich bliskich,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Co do wszystkich ludzi i aniołów,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Co do wszelkiego stworzenia,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Na każdym miejscu na świecie,
niech się stanie, Boże, Najświętsza Twa wola.
Przez całą wieczność,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Choćby mojej miłości własnej przykro zdawać się miało,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Jedynie ze względu na Ciebie i Twoje upodobanie,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Wołam ze wszystkimi Twoimi Świętymi,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Wołam z Najświętszą Maryją Panną,
niech się stanie, Boże, najświętsza Twa wola.
Wołam z Jezusem na Górze Oliwnej,
niech się stanie, Boże, Najświętsza Twa wola.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami Jezu.
Módlmy się:
O Boże, czczę pokornie najświętszą Twoją wolę 
i poddaję się pod Twoje najsprawiedliwsze sądy i rozporządzenia. 
A ponieważ wypełnienie Twej woli jest podstawą wszelkiej doskonałości,
drogą cnót, jedynym źródłem wewnętrznego pokoju i pełnym szczęściem, więc pragnę,
aby Twoja najświętsza wola wypełniła się jak najdoskonalej po wszystkie czasy
we mnie i przeze mnie. Amen.

Brak komentarzy: