poniedziałek, 18 stycznia 2016

Hospodi, pomiłuj....

W tygodniu modlitw o jedność chrześcijan.
Modlitwy braci prawosławnych.
W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Amen.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (3x)
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Przeczystej Twej Matki, 
i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen.

Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz, 
Skarbnico dóbr i życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas, 
i oczyść nas od wszelkiej nieczystości, i zbaw o Dobry, dusze nasze.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami. (3x)

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami, Panie oczyść grzechy nasze, Władco przebacz nieprawości nasze, Święty nawiedź nas i uzdrów słabości nasze, poprzez Święte Imię Twoje.
Panie zmiłuj się.(3x)

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Otcze nasz, Iże jesi na niebiesiech, da swiatitsa Imia Twoje, da pryidiet Carstwije Twoje;
da budiet wola Twoja, jako na niebiesi i na ziemli. Chleb nasz nasuszcznyj dażd' nam dnies';
i ostawi nam dołhi nasza, jakoże i my ostawlajem dołżnikom naszym; 
i nie wwiedi nas wo iskuszenije, no izbawi nas ot łukawaho.

Z łoża i snu podniosłeś mnie, Panie, oświeć mój umysł i serce, i otwórz moje usta, abym opiewał Ciebie, Święta Trójco; Święty, Święty, Święty jesteś Boże, dzięki wstawiennictwu Bogarodzicy zmiłuj się nad nami.

Nieoczekiwanie przyjdzie Sędzia i uczynki każdego będą wyjawione, przeto z bojaźnią wołamy o północy:
Święty, Święty, Święty jesteś Boże, dzięki wstawiennictwu Bogarodzicy zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się.(12x)

Powstawszy ze snu, dzięki składam Tobie, Najświętsza Trójco, Boże, że z wielkiej Swej dobroci i cierpliwości nie zagniewałeś się na mnie, leniwego i grzesznego, ani nie oddałeś mnie na zatracenie razem z moimi nieprawościami, ale byłeś miłosierny jak zawsze, i niespodziewanie mnie leżącego podniosłeś, abym poranną modlitwą wychwalał moc Twoją. Oświeć i dzisiaj oczy mego umysłu, otwórz moje usta, abym rozważał Twe słowa i rozumiał Twe przykazania i wypełniał wolę Twoją, i  wysławiał Cię w serdecznym wyznaniu, i w pieśniach wywyższał Najświętsze Imię Twoje: Ojca, i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen.

Powstawszy ze snu, do Ciebie Władco miłujący człowieka Boże zwracam się,
i licząc na Twe miłosierdzie przystępuję do wypełniania Twej woli błagam Cię:
pomóż mi w każdej chwili i w każdej sprawie. Zachowaj mnie od wszelkiego zła tego świata,
wybaw od szatańskiego zniewolenia, zbaw mnie, i wprowadź do Swego wiecznego Królestwa.
Ty bowiem jesteś moim Stwórcą, Dawcą wszelkiego dobra i Opiekunem,
w Tobie więc cała nadzieja moja, i Tobie chwałę oddaję
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy: