niedziela, 5 kwietnia 2015

Radość spełnienia Obietnicy.                                      DUSZA MOJA BOGA PRAGNIE, BOGA ŻYWEGO.
Ile jeszcze razy, Panie, będziesz musiał mnie pouczać,
przez trudne zdarzenia, przez cierpienie?
Ile razy będę płakać nad sobą, nad swoimi dziećmi?
Ile jeszcze razy będę Cię obarczać moim lękiem?
A przecież wystarczy tylko... odwrócić głowę, by ujrzeć Ciebie -
- Zmartwychwstałego. 
Przecież powiedziałeś: JA JESTEM.
"Jestem żyjący wśród umarłych i żywy zawsze przy tobie."
Taką nadzieję pragnę mieć wyrytą w moim sercu !
Nikt mi jej już nie odbierze! Alleluja!
Tak mi dopomóż Boże Ojcze Wszechmogący
w Trójcy Jedyny,
i wszyscy święci. Amen.
Święty Piotrze wstawiaj się za mną!

Psalm 4.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę,
bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.

Iz 12.
Oto Bóg jest moim zbawieniem,
będę miał ufność i bać się nie będę.
Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
On stał się dla mnie zbawieniem.

Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
ze zdrojów zbawienia.
Chwalcie Pana,
wzywajcie Jego imienia.

Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
niech to będzie wiadome po całej ziemi.(Iz 12)
 
(J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych. 


Brak komentarzy: