piątek, 24 kwietnia 2015

Koronka ku czci Ducha Świętego i Jego siedmiu darów.                       KORONKA KU CZCI DUCHA ŚWIĘTEGO I JEGO SIEDMIU DARÓW.

Krzyżyk:

- W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
- Wierzę w Boga Ojca...

Koralik po krzyżyku:

 Przybądź Duchu Święty,
spuść z niebiosów wzięty
światła Twego strumień.

Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
przyjdź Światłości sumień.

O Najmilszy z gości,
Słodka serc radości, 
słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utulenie.

Światłości najświętsza
serc wierzących wnętrza
oddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia
cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę!

Nagnij co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym
siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,
daj wieniec zwycięstwa,
daj szczęście bez miary!
Amen.

Siedem części po trzy koraliki:

1. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty;
i przyjdź do nas w darze mądrości.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

2. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty;
i przyjdź do nas w darze rozumu.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

3. Bądź uwielbiony. Boże Duchu Święty;
i przyjdź do nas w darze rady.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

4. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty;
i przyjdź do nas w darze męstwa.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

5. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty;
i przyjdź do nas w darze umiejętności.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

6. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty;
i przyjdź do nas w darze pobożności.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

7. Bądź uwielbiony, Boże Duchu Święty;
i przyjdź do nas w darze bojaźni Bożej.
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Ześlij Ducha Twego, Panie,
a powstanie życie,
i odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
 Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego;
daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe
i Jego pociechą zawsze się radować.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego
Módl się za nami.

Wezwania dodatkowe:
Najmiłościwszy Boże, nakłoń łaskawie ucha Twego na głos modlitwy naszej i oświeć serca nasze łaską Ducha Świętego, abyśmy byli godnymi szafarzami Twoich tajemnic i kochali Cię miłością wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta; oczyść, przez udzielenie Ducha Świętego, nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Cię chwalić. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 Amen.

Oczyść, Panie, ogniem Ducha Świętego nasze sumienia i serca, abyśmy służyli Tobie w czystości ciała i podobali się dzięki niewinności duszy. Przez Chrystusa, Pana Naszego. 
Amen.

Panie, niech Pocieszyciel, który od Ciebie pochodzi, oświeci nasze umysły i zgodnie z obietnicą Twojego Syna doprowadzi je do pełnej prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.

Prosimy Cię, Panie, niechaj zstąpi na nas moc Ducha Świętego, aby oczyścić nasze serca i strzec nas od wszelkich przeciwności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 Amen.

Nawiedziwszy sumienia nasze, oczyść je, prosimy Cię, aby Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, przychodząc do nas, znalazł przygotowane sobie mieszkanie, Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

Brak komentarzy: