piątek, 20 marca 2015

O tych, co mnie wyprzedzili...


Marzec---
mój miesiąc trudnej pamięci odejścia matki, braci, kuzynów.
Trwam w modlitwie i w nadziei, że kiedyś się zobaczymy,
bo może nie zdążyłam powiedzieć: przepraszam.
bo może nie zdążyłam powiedzieć: kocham.
Zawodna pamięci przybliż mi ich twarze, gesty, przytulenia.
Czy okazałeś im Swoje Miłosierdzie, Panie?
Byli słabi, jak ja jestem słaba, nie gniewaj się bardzo na nich
i zaproś do Świętego Świętych, do niepoliczonej liczby istnień
wielbiących Cię nieustannie w niebie.
Czy to abstrakcja? Czy to wymysł ludzkiego, ułomnego umysłu?
Nie!!! Dajesz nam znaki poprzez Twoje Słowo
i ludzi, którzy odwiedzili  niebo i wrócili, aby nam opowiedzieć:
Gloria Polo, ojciec James Manjackal i wielu innych.
Panie, ulecz zatwardziałość naszych serc i sumień
i daj nam zbawienie....

Modlitwa o dobrą śmierć.

Panie Jezu Chryste, wspomnij na ból i gorycz,  którymi rozdarte przestało bić Twe serce na krzyżu. Spraw, bym w swojej ostatniej godzinie zachował doskonałą miłość, prawdziwy żal, żywą wiarę i niezłomną nadzieję w Twoje miłosierdzie. Amen.


Psalm 85

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi,
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,
powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco.
Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czy będziesz się gniewał na wieki,
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie
pokolenia?
Czyż to nie Ty, przywrócisz nam życie,
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie...


Brak komentarzy: