poniedziałek, 11 lutego 2013

Kościele Święty chwal swojego Boga.


                              Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi!

Boże Wielki i Wszechmogący, Stworzycielu i Uświęcicielu,
kiedy stwarzałeś nasz świat wszystko "było dobre".
I cieszyłeś się Swoimi dziełami: niebem, ziemią, planetami,
tym co rośnie i tym co żyje; żyjącym dawałeś pokarm o właściwym czasie.
Pokochałeś również Swoje dzieci Adama i Ewę. 
Jak musisz być zraniony, gdy patrzysz na Ziemię,
na dzieło Twoich rąk, na dawną radość Twojego serca:
zamiast miłości - nienawiść, zamiast pokory - pycha,
zamiast miłosierdzia - niewybaczenie, zamiast bojaźni - bałwochwalstwo!
Ile Twoich dzieci szczerze Ciebie kocha i żyje według Ewangelii?
Dla ilu z nich, TY jesteś rzeczywiście na pierwszym miejscu?
Jak wielu jest tych, którzy kochają Cię całym swoim sercem, całym umysłem,
każdą swoją myślą, a każdy swój uczynek ofiarują na Twoją chwałę?
Panie, jesteśmy słabi i bez Ciebie nic nie możemy uczynić dobrego!
Błagamy Cię zatem, abyś ulitował się nad naszym światem, 
jak ulitowałeś się nad Niniwą, przez wzgląd na współczesnych męczenników, 
oddających życie za wiarę, na chrześcijan prawdziwych.
Nie pozostawiaj nas sierotami, owcami pasterzy, którzy pasą samych siebie,
którzy opływają w bogactwa nie dzieląc się z biednymi.
Błogosław wszystkich Twoich kapłanów i pomagaj im wytrwać przy Tobie
w tych trudnych zmaganiach z pokusami świata, z ludzkimi ułomnościami.
Niech będą czyści i nieskalani, gdy składają Ofiary na Twoich ołtarzach.
Ty, który Jesteś, który Byłeś i który Przychodzisz, 
okaż nad nami Swoje Miłosierdzie.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień Twojej Miłości w nich zapal!

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Brak komentarzy: