sobota, 3 listopada 2012

"Gdzie miłość wzajemna i dobroć..."

Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga Żywego.
...z pokorą szczerą miłujmy Boga
i czystym sercem miłujmy się nawzajem...
...niech ustaną gniewy i spory,
a pośrodku nas niech będzie Chrystus.
Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga Żywego.


Święty Kościele hierarchiczny, który uczysz swoich wiernych,
jak naśladować Chrystusa, który rozgrzeszasz i potępiasz,
głosisz Jedyną Prawdę, dlaczego czasem sam Jej nie rozumiesz?
Dlaczego czasem sam Jej nie stosujesz w swoim życiu?
Dlaczego zezwalasz na publiczne uwłaczanie
świętym, dziewięćdziesięcioletnim starcom mojego Kościoła?
Dlaczego zezwalasz na marsze nienawiści i obłudy,
a nawet sam je promujesz????????????????????
Czemu Twój przedstawiciel, szef Twojej propagandy,
często promujący nienawiść, obłudę i wszechwiedzę -
swoim sposobem ewangelizacji, odciąga od Kościoła
tak wielu młodych ludzi?

A co mówi Święty Paweł?

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę,
i wiarę miał tak wielką, iżbym góry
przenosił,
a miłości bym nie miał - 
byłbym NICZYM.

Tak, jesteśmy NICZYM, gdy prawdziwie nie kochamy, nawet wrogów.

Ew.Mt 5, 44-45
"A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie?"

Tak wielu się boi wilków w owczych skórach.
A Wy, nie boicie się? Bo może to wilk chce teraz w cyfrze
oceniać według swojej miary:
dziś jesteś czarownicą, jutro, po śmierci, nieomal świętą?
A może będziemy niedługo w Świątyniach śpiewać,
pieśń usłyszaną na falach eteru:
"Ojciec Tadeusz, jak Prometeusz"???

Biada, po trzykroć biada!!! To bałwochwalstwo!!!

Bo tylko Pan jest Bogiem i tylko Jemu należy się chwała!!!

Jezus mówi do Marii Valtorty:
"Oni  zaś nie będą troszczyć się o duchową treść, ale o zewnętrzne formy, by pokazać tłumom, ile to rzeczy oni wiedzą! Wtedy duch Ewangelii zabłąka się u nich pod lawiną wiedzy ludzkiej. A jeśli sami nie posiadają tego, to jak mogą to przekazać? Cóż dadzą wiernym te nadęte sterty? Tylko słomę!"

Korzę się i przepraszam, wszystkich kapłanów, pracujących z Mocą z Wysoka w Winnicy Pańskiej, nie tylko głoszących, ale żyjących według Ewangelii, a jest ich tak wielu. Przepraszam i dziękuję.
Przepraszam również wszystkich, którzy nie widzą zła ukrytego w wypowiedziach i komentarzach RM.

A może, zamiast któregoś z listów pasterskich, warto byłoby przeczytać z kazalnicy list Profesora Stanisława Lufta do Episkopatu Polski?

Uznając swoją grzeszność błagam:
Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną.
Jezu Chryste ocal Swój Kościół Miłości.

Dlatego będę się modlić, nie tylko w listopadzie, za Papieską Intencję Apostolstwa Modlitwy na 2012 rok, która brzmi:

"Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Panu." Amen.

Pokorę prawdziwej mądrości racz mi dać Boże Ojcze. Brak komentarzy: