sobota, 20 marca 2010

Kalwaria Wejherowska - Droga Krzyżowa.

Dzień skupienia w ramach Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy REO


Stacja VII - Pan Jezus upada pod Krzyżem po raz drugi.

Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył.

Z pierwszego listu Św. Jana Apostoła: ( J 1, 2/17 )

" Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość, kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki."

Panie Jezu, leżysz przygnieciony ciężarem Krzyża po raz drugi.
Widzisz wtedy wszystkich grzeszników, również nas, Twoje dzieci żyjące w XXI wieku.
Widzisz nas i cierpisz jeszcze bardziej.
Jak bardzo zmienił się świat od czasu, kiedy Ty po nim chodziłeś:
ilu w tym czasie trudziło się badaczy i uczonych, aby zgłębić tajemnice stworzenia.
Ilu ludzi poszukiwało odpowiedzi, które znasz tylko Ty i które są tylko w Twoim Krzyżu.
Dwa tysiące lat usprawnień technicznych, wielkiego postępu we wszystkich dziedzinach,
po to, aby zaspokoić nasze ziemskie potrzeby i naszą ludzką ciekawość,
ale przede wszystkim naszą ludzką pychę.
Jakie są pragnienia ludzi naszych czasów i nas samych?
Czyż nie podążamy za bogactwem, zgnilizną moralną, marnościami i gadżetami?

Panie Jezu!
My nie chcemy żyć tylko konsumując wszelkie dobra, nie chcemy żyć sterowani
przez otaczające nas wokół błyskotki, "trendy" mody i urody.
Prosimy, popatrz na nas dzisiaj, Panie Jezu, spod Twego Krzyża,
okaż nam Twoje Miłosierdzie, naucz nas Twojej Prawdy i Twojej Miłości.
Pragniemy dojść do Twego Królestwa, które nie przemija.
Nasze ciała są tylko glinianymi naczyniami, o które tak się czasem nadmiernie troszczymy,
a one i tak chorują, starzeją się, więdną.

Pomóż nam, Jezu odmładzać nie nasze ciała, ale nasze dusze.
Niech młodnieją, aby stać się duszami dzieci, które tak ukochałeś.
Panie, prosimy Cię, daj nam łaskę zrozumienia, abyśmy od dzisiaj żyli dla Twojej Chwały
 i czynili tylko to co dobre.

Obmyj nas, Panie, nasze dusze, nasze ciała, nasze sumienia, nasze pragnienia i dążenia
Twoją Przenajświętszą Krwią, aby szatan nam nie szkodził.
Oddajemy Ci całe nasze życie doczesne i przyszłe,
chcemy wypełniać Twoją wolę i żyć z Tobą na wieki.

" Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni" ( J8, 36 )

Jezu, zmiłuj się nad nami!

Jezu, uzdrów nas!

Jezu, zbaw nas!

Jezu, uwolnij nas!

Moja mamo, w dniu 39 rocznicy Twojej śmierci, składam tę Drogę Krzyżową za Twoją duszę. Ela.

Brak komentarzy: