sobota, 6 lutego 2010

Litania Dominikańska do Najświętszej Maryi Panny.Litania do odmawiania we wszystkich potrzebach i utrapieniach. Nazywano ją straszną, z powodu bezwzględnej skuteczności, jeżeli jest odmawiana z głęboką wiarą. Pierwsze jej wydanie było w roku 1634, drugie w 1755. Litanię tę odmawiał Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński podczas pobytu w więzieniu, w Stoczku Warmińskim.

Kyrie elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste usłysz mnie. Chryste wysłuchaj mnie.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nade mną.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nade mną.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nade mną.
Przenajświętsza Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nade mną.
Święta Maryjo nieszczęśliwych nadziejo - zmiłuj się nade mną.
Święta Maryjo utrapionych pocieszenie - zmiłuj się nade mną.
Najświętsza Matko Chrystusowa - zmiłuj się nade mną.
Bogurodzico Dziewico - zmiłuj się nade mną.
Najczystsza z Matek - zmiłuj się nade mną.

Ze wszystkich Dziewic Najpierwsza - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Zawsze Dziewico - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Łaski Bożej Pełna - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Córko Króla Wiekuistego - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Matko i Oblubienico Chrystusa - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Świątynio Ducha Świętego - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Święta Maryjo Królowo Niebios - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Pani Aniołów - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Drabino do Boga - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Bramo Raju - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Matko nasza i Pani jedyna do skończenia świata - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Matko nasza i Pani, prawdziwa Nadziejo nasza - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Matko nasza, po Trójcy Przenajświętszej Najpierwsza - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Zaufanie wszystkich wierzących - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Święta Maryjo pełna nadziei i miłości Boga - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.
Źródło słodyczy - usłysz mnie, a błaganie moje niech do Ciebie dojdzie.

Matko Nieskończonego Miłosierdzia - racz mnie wysłuchać.
Matko Księcia nad wiekami - racz mnie wysłuchać.
Matko radząca najszczerzej - racz mnie wysłuchać.
Matko głęboko wierząca - racz mnie wysłuchać.
Zmartwychwstanie nasze - racz mnie wysłuchać.
Święta Maryjo wszelkiego stworzenia odnowienie - racz mnie wysłuchać.
Światła Wiekuistego Rodzico - racz mnie wysłuchać.
Któraś nosiła Stwórcę Wszechświata - racz mnie wysłuchać.
W Której Słowo Ciałem się stało - racz mnie wysłuchać.
Rodzicielko Sprawcy Wszechrzeczy - racz mnie wysłuchać.
Tajemnic Bożych Powiernico - racz mnie wysłuchać.
Wybawicielko nasza Prawdziwa - racz mnie wysłuchać.
Święta Maryjo Skarbie wierzących - racz mnie wysłuchać.
Najpiękniejsza Pani, której nie potrafią wysłowić usta ludzkie - racz mnie wysłuchać.
Tęczo pełna radości - racz mnie wysłuchać.
Matko prawdziwego wesela - racz mnie wysłuchać.
Drogo nasza do Pana - racz mnie wysłuchać.
Orędowniczko nasza niezawodna - racz mnie wysłuchać.
Święta Maryjo, Gwiazdo na niebie najjaśniejsza - racz mnie wysłuchać.
Nad księżyc światlejsza - racz mnie wysłuchać.
Blaskiem słońca przyćmiewająca - racz mnie wysłuchać.
Matko Boga wiekuistego - racz mnie wysłuchać.
Święta Maryjo, która rozpraszasz ciemności wiecznej nocy - racz mnie wysłuchać.
Która niweczysz wyrok naszego potępienia - racz mnie wysłuchać.
Źródło prawdziwej mądrości - racz mnie wysłuchać.
Światło rzetelnej nauki - racz mnie wysłuchać.
Radości nasza bezcenna - racz mnie wysłuchać.
Upragniona nagrodo nasza - racz mnie wysłuchać.
Pożądanie wzgórz wiekuistych - racz mnie wysłuchać.
Zwierciadło, w którym Boga oglądamy - racz mnie wysłuchać.
Nad wszystkich Świętych Święta - racz mnie wysłuchać.
Wszelkiej chwały najgodniejsza - racz mnie wysłuchać.
Święta Maryjo najłaskawsza Pani - racz mnie wysłuchać.
Pocieszycielko szukających u Ciebie schronienia - racz mnie wysłuchać.
Dobroci Pełna - racz mnie wysłuchać.
We wszelką słodycz obfitująca - racz mnie wysłuchać.
Wspaniałości Aniołów - racz mnie wysłuchać.
Kwiecie Patriarchów - racz mnie wysłuchać.
Pokoro Proroków - racz mnie wysłuchać.
Skarbie Apostołów - racz mnie wysłuchać.

Chwało Męczenników - ufam Tobie.
Chlubo Kapłanów - ufam Tobie.
Ozdobo Dziewic - ufam Tobie.
Lilio czystości - ufam Tobie.
Święta Maryjo, miedzy niewiastami błogosławiona - ufam Tobie.
Ratunku zagubionych - ufam Tobie.
Słowo sprawiedliwych - ufam Tobie.
W Boże zamysły wtajemniczona - ufam Tobie.
Ze wszystkich kobiet Najświętsza - ufam Tobie.
Najjaśniejsza Pani, bez pomocy Ducha Świętego niepojęta ludzkim rozumem - ufam Tobie.
Perło Boskiego Oblubieńca - ufam Tobie.
Święta Maryjo pałacu Chrystusowy - ufam Tobie.
Panno Niepokalana - ufam Tobie.
Świątynio Pańska - ufam Tobie.
Chwało Jerozolimy - ufam Tobie.
Radości Izraela - ufam Tobie.
Córko Boża - ufam Tobie.
Najukochańsza Oblubienico Chrystusa - ufam Tobie.
Gwiazdo morza - ufam Tobie.
Święta Maryjo - wyciągnij rękę Twoją i dotknij serc naszych, aby oświecić i wybawić nas grzeszników - ufam Tobie.
Diademie na głowie Najwyższego Króla - ufam Tobie.
Czci najgodniejsza - ufam Tobie.
Pełna wszelkiej słodyczy - ufam Tobie.
Zasługo na życie wieczne - ufam Tobie.
Bramo królestwa Bożego - ufam Tobie.
Bramo zamknięta, a dla nas otwarta, przez którą wchodzimy do Pana - ufam Tobie.
Różo, która wiecznie kwitniesz - ufam Tobie.
Kosztowniejsza od całego świata - ufam Tobie.
Ponad skarb wszelki upragniona - ufam Tobie.
Nad niebo wyższa - od Aniołów czystsza - ufam Tobie.
Wesele Archaniołów - ufam Tobie.
Wszystkich Świętych rozradowanie - ufam Tobie.
Czci i Chwało, Sławo i Ufności nasza - ufam Tobie.

Maryjo Córo Boga - wejrzyj na mnie łaskawie.
Maryjo Córo Joachima - kochaj mnie.
Maryjo Córo Anny - daj mi spocząć po smutkach wygnania.

Proszę Cię Panie Boże, za przyczyną Błogosławionej i Chwalebnej Bożej Rodzicielki wraz ze wszystkimi Świętymi ochraniaj mnie i mój dom, moje dzieci, całą moją rodzinę od wszelkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek i wrogów. Proszę Cię o żywą wiarę w mojej rodzinie i wśród przyjaciół.

1.Zdrowaś Maryjo.
2.Chwała Ojcu.
3.Pod Twoja obronę. Amen.


Można odmawiać: jednorazowo, przez 9 dni lub przez 9 kolejnych sobót jako nowennę przy zapalonej świecy.

Brak komentarzy: