wtorek, 20 października 2009

Cud Miłosierdzia.


" Miejsce to wybrał Pan, tutaj jest Jego Dom.
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego Domu
i razem chwalmy Go."

Jak czasem trudno pojąć Panie, cud Twojego Miłosierdzia.
Twoje Słowa stanowiące Najwyższą Mądrość nie trafiają do naszych uszu,
a nasze serca są zamknięte, skoncentrowane na sobie, niepokorne i nieufne.
A przecież Twoja Łaska może to wszystko zmienić, to nam obiecałeś Panie.
Zwracam się zatem z błagalną prośbą: umacniaj moje serce w zaufaniu Tobie.
Oczyszczaj także serca moich sióstr i braci, którzy tak bardzo potrzebują wiary żywej,
dającej rzeczywistą nadzieję, niech nie pokładają swojej nadziei tylko w ludziach,
w świecie materialnym, ale niech znajdują odpowiedzi na swoje problemy w Tobie,
w Twoim Słowie, w Księgach Mądrościowych, w Księgach Prorockich, w całej Ewangelii.
Pomóż Panie tym, którzy nie wiedzą, jak to zrobić i postaw na ich drodze świadków
Twojej Miłości, Miłosierdzia i Twojego oddania całemu rodzajowi ludzkiemu.
Ukaż im tych, którzy upadli, a dzięki Tobie mogli wstać, wyznać zło, które wyrządzili.
Tych, którzy byli bliscy śmierci, a wyzdrowieli; którzy są słabi, a jednak silni Twoją mocą.

Tobie Boże Ojcze chwała i cześć i uwielbienie razem z Synem Twoim i Duchem Świętym.

Brak komentarzy: