środa, 27 lipca 2016

Abba, Ojcze Miłosierny.


Uderzcie w bębny na cześć mego Boga,
zagrajcie na cymbałach Panu!
Śpiewajcie mu psalmy i hymn pochwalny,
wywyższajcie Go i wzywajcie Jego imienia,
gdyż Pan jest Bogiem, który niszczy wojny.

Zaśpiewam pieśń nową mojemu Bogu:
Wielki jesteś, Panie i przesławny,  
przedziwny w swej mocy i niezwyciężony.
Niech Ci służy wszelkie Twe stworzenie,
bo stało się ono na Twoje słowo.

Posłałeś swego ducha, on zaś wszystko zbudował
i nikt się nie oprze Twojemu głosowi.
Oto góry trzęsą się w posadach
i burzą się wody.
Skały jak wosk topnieją przed Tobą,
lecz dla swych czcicieli Ty jesteś łaskawy.
(Jdt 16 1-2a,13-15)  

To Ty, Panie zgromadziłeś w tych dniach Twój młody lud wierny
ze wszystkich stron świata, z pięciu kontynentów, z krajów odległych.
Przyjechali, aby oddać Ci chwałę i prosić o miłosierdzie dla siebie i świata.
Spójrz, Ojcze na ich trud pielgrzymi i obdarz potrzebnymi łaskami.
Racz wysłuchać i moją modlitwę, Twojej niegodnej sługi:
 o pokój i dobro, o miłosierdzie i łaskę wiary
dla nich, dla nas i całego świata. 
Zachowaj ukochanego Papieża Franciszka w dobrym zdrowiu,
 daj mu moc głoszenia i dawania świadectwa żywej i świętej Ewangelii.

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym.
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.

Brak komentarzy: