czwartek, 19 lutego 2015

"OTO JESTEM "

 
 
"Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia?
Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie - 
czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? 
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
rozerwać kajdany zła, 
rozwiązać więzy niewoli, 
wypuścić wolno uciśnionych 
i wszelkie jarzmo połamać; 
dzielić swój chleb z głodnym, 
wprowadzić w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać 
i nie odwrócić się od współziomków. 
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: 
          OTO JESTEM!
  (Iz.58) 
           SĄD OSTATECZNY: 
"Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata! 
 
  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; 

  byłem spragniony, a daliście Mi pić; 

  byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 

  byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; 

  byłem chory, a odwiedziliście Mnie; 

  byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Mt,25,35-36  
 

                                 AKT ŻALU.

 

Przebacz mi grzechy moje, o Panie, przebacz mi moje grzechy; grzechy mojej młodości, grzechy mojej dojrzałości, grzechy mej duszy, grzechy mego ciała; moje grzechy lenistwa, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy, które pamiętam , grzechy których nie pamiętam; grzechy które tak długo taiłem, i które już uszły mej pamięci.

Szczerze żałuję za każdy grzech, śmiertelny i powszedni, za wszystkie grzechy od mego dzieciństwa aż do obecnej godziny. Wiem, że moje grzechy zraniły Twoje czułe serce, o mój Zbawicielu.

Racz mnie uwolnić od więzów złego, o mój Zbawicielu, przez Twą tak gorzką mękę. 

O mój Jezu, daruj i nie pamiętaj jaki byłem. Amen.

 

Brak komentarzy: