niedziela, 28 września 2014

Błogosław nam Duchu Święty.


Duchu Święty, Boski Uświęcicielu,
Ty jesteś przedwiecznym tchnieniem Ojca.
Wierzymy głęboko, że poza Tobą nic nie istnieje,
nie ma czegokolwiek, co mogłoby istnieć bez Ciebie.
Nie ma nic bardziej subtelnego niż Ty,
ani cokolwiek, co byłoby wcześniejsze od Ciebie.
W Tobie znajdujemy schronienie,
poddajemy się Tobie, który jesteś życiem wszechświata.
Zstąp na naszą ziemię, rzeki i góry.
Przyjdź w chłodnym wietrze.
przyjdź w grzmocie i błyskawicach, 
przybądź w szepcie przyrody.
Objaw się w naszym śmiechu i milczeniu,
przyjdź do naszych serc 
i bądź naszą wieczną szczęśliwością.
Ty, który jesteś ogniem oczyszczającym,
przemieniaj oblicze tej ziemi,
uświęcaj naszą Ojczyznę,
nasz naród i każdego i każdą z nas,
dzisiaj, jutro i zawsze.
Amen.

Księża Werbiści.

Brak komentarzy: