wtorek, 10 czerwca 2014

Ufność wbrew nadziei.


Jak dotrzeć, Panie, mój Przewodniku, na tę górę mojej modlitwy?
Jak osiągnąć to spotkanie Ciebie, które jest celem mojego życia?
Tak wiele wskazówek jest w Twoim Słowie, w Ewangelii.
Tak wiele już zrozumiałam i ciągle staram się iść wzwyż, za Tobą.
Ale ciągle upadam i mimo, że trzymasz moją rękę, ciągle Ciebie szukam.
Wiem, że nadzieja zawieść nie może, wiem, że kochasz mnie za darmo,
że błogosławisz mnie i moich bliskich, że zobaczę Cię w wieczności.
A więc żyję nadzieją!
Ale ja nie jestem na świecie sama!
A więc pytam, czy jesteś, Panie, blisko:
Wszystkich płaczących sierot?
Dzieci odrzuconych i wyklętych?
Starców wyrzuconych na bruk?
Kalek, którymi nikt się nie opiekuje?
Alkoholików i narkomanów?
Ich żon i dzieci cierpiących razem z nimi?
Ludzi wykrzykujących bluźnierstwa?
Tych, którzy utracili wiarę i nadzieję?
Czy jesteś także z nimi???
Za nich zanoszę moją modlitwę, zmiłuj się nad ich nędzą i słabością,
Zmiłuj się nad ich grzesznością.
Odmień ich życie i obdarz łaską wiary w zmartwychwstanie
i w Twoją sprawiedliwość.
Ulituj się, Boże Wieczny i Niepojęty ludzkim rozumem,
Który jesteś miłosierny i bardzo łaskawy. Ulituj się.
Błogosławię Cię, Panie, w tych wszystkich potrzebujących,
głodnych chleba i miłości.

Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki,
i niech będzie błogosławione Jego królestwo!
To On karze i okazuje miłosierdzie,
posyła do podziemnej Otchłani
i wyprowadza z największej zagłady.
A nie ma nikogo kto by uszedł Jego ręki...
...On was karci za wasze nieprawości,
lecz zmiłuje się nad wami wszystkimi
I zgromadzi was spośród wszelkich narodów,
wśród których zostaliście rozproszeni.
A kiedy nawrócicie się do Niego 
całym sercem i duszą,
aby przed Nim postępować w prawdzie,
Wtedy i On do was się zwróci
i już nigdy nie zakryje przed wami swojego oblicza.
A teraz rozważcie, co wam uczynił,
i dziękujcie Mu głośno.
Błogosławcie Pana sprawiedliwego
i wywyższajcie Króla wieków...
...Nawróćcie się grzesznicy
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie.
Kto wie, może znajdzie w was upodobanie
i miłosierdzie wam okaże...                       Tb 13.

Miłosierdzie Boże - budzące ufność wbrew nadziei - ufam Tobie.

Pieśń:
  Miłosierdzia pragnę, miłosierdzia łaknę.
Miłosierdzia ożywiającego, miłosierdzia Twojego.Brak komentarzy: