niedziela, 30 marca 2014

Tajemnica Bożej Miłości.


Abba, Ojcze, Tato, Tatusiu !!!
Ojcze Przedwieczny,  ludzkim rozumem Nieogarniony.
Zawsze słuchający, ale nie zawsze wysłuchujący ludzkich błagań.
Oświeć nasze kalekie serca i pomóż godzić się z tym
czego nie możemy zmienić, co musimy przyjąć i Tobie zaufać.
Czy zsyłasz na nas kary? Czy chłoszczesz dla przestrogi?
Jesteśmy zadufani i przekonani o naszej ludzkiej wszechmocy:
postęp medycyny, diagnozy, terapie, badania, orzeczenia.
A ilu z nas wierzy w Twoją wszechmoc?
Ilu poddaje się w pokorze Twoim wyrokom?
Przecież zbawiłeś nas przez Syna za darmo,
przecież obiecałeś nam "mieszkań wiele".
Dlaczego nie potrafimy zaufać Tobie do końca?
Przymnóż nam wiary, przymnóż nam wiary
i nadziei, że nasze cierpienie ma sens i prowadzi do Ciebie.

"Przeszłość należy do Jego Miłosierdzia, 
 przyszłość do Jego Opatrzności,
 teraźniejszość do Jego Miłości."

"Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy tu stać,
łaską usprawiedliwieni i przez Baranka Krew.
Wzywasz nas Panie do siebie przed Twój w niebie tron,
my łaską obdarzeni Tobie składamy hołd."

"...Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaz nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie..." Ps. 85

"...Któż może poznać siłę Twego gniewu
i kto znieść zdoła moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca..." Ps. 90


Brak komentarzy: