niedziela, 2 lutego 2014

Ekumenizm.Tak się modlą bracia prawosławni:

Modlitwy poranne.

W Imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha. Amen.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (3x)
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Przeczystej Twej Matki,
i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas,
 i oczyść nas od wszelkiej nieczystości,
 i zbaw o Dobry, dusze nasze.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. (3x)

Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami; Panie, oczyść grzechy nasze;
Władco, przebacz nieprawości nasze; Święty, nawiedź nas i uzdrów słabości nasze,
poprzez Święte Imię Twoje.
Panie zmiłuj się. (3x)
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Ojcze nasz, Któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wwódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.

Tropariony.
Powstawszy ze snu, upadamy przed Tobą, o Dobry, i anielską pieśń donośnie śpiewamy Tobie,
o Mocny: Święty, Święty, Święty jesteś Boże, dzięki wstawiennictwu Bogarodzicy zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi:

Z łoża i snu podniosłeś mnie, Panie, oświeć mój umysł i serce, i otwórz moje usta, abym opiewał Ciebie, Święta Trójco: Święty, Święty, Święty jesteś Boże; dzięki stawiennictwu Bogarodzicy zmiłuj się and nami.
I teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen:

Nieoczekiwanie przyjdzie Sędzia i uczynki każdego będą wyjawione, przeto z bojaźnią wołamy o północy: Święty, Święty, Święty jesteś Boże; dzięki wstawiennictwu Bogarodzicy zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się. (12x)

Modlitwa.
Powstawszy ze snu, do Ciebie Władco miłujący człowieka Boże zwracam się, i licząc na Twoje miłosierdzie przystępuję do wypełniania Twej woli, błagam Cię: pomóż mi w każdej chwili i w każdej sprawie. Zachowaj mnie od wszelkiego zła tego świata, wybaw od szatańskiego zniewolenia, zbaw mnie i wprowadź do Swego wieczystego Królestwa. Ty bowiem jesteś moim Stwórcą, Dawcą wszelkiego dobra i Opiekunem, w Tobie więc cała nadzieja moja, i Tobie chwałę oddaję, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy wieczorne.

W Imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha. Amen.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (3x)
Panie Jezu Chryste, Synu Boży, przez modlitwy Przeczystej Twej Matki,
i wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami. Amen.
Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.
Królu Niebios, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Który wszędzie jesteś i wszystko napełniasz,
Skarbnico dóbr i życia Dawco, przyjdź i zamieszkaj w nas,
i oczyść nas od wszelkiej nieczystości,
i zbaw o Dobry, dusze nasze.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. (3x)
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przenajświętsza Trójco, zmiłuj się nad nami; Panie oczyść grzechy nasze;
Władco, przebacz nieprawości nasze; Święty, nawiedź nas i uzdrów słabości nasze,
poprzez Święte Imię Twoje.
Panie, zmiłuj się. (3x)
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi, i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz.....

Tropariony.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.
Żadnego bowiem nie znajdując usprawiedliwienia,
tę oto modlitwę do Ciebie jako Władcy, grzeszni wznosimy: zmiłuj się nad nami.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Świętemu Duchowi:
Panie, zmiłuj się nad nami, w Tobie bowiem nadzieję swą pokładamy;
nie gniewaj się bardzo na nas, ani też nie wspominaj nieprawości naszych,
lecz ulituj się teraz w miłosierdziu Swoim, i obroń nas przed wrogami naszymi.
Ty bowiem jesteś Bogiem naszym, a my ludem Twoim,
wszyscy dziełem rąk Twoich jesteśmy, i Imienia Twego wzywamy.
I teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Miłosierdzia drzwi otwórz nam, Błogosławiona Bogarodzico,
abyśmy pokładający w Tobie nadzieję nie zginęli,
lecz przez Ciebie zostali wybawieni od nieszczęść;
Ty bowiem jesteś zbawieniem rodu chrześcijańskiego.
Panie, zmiłuj się. (12x)

Modlitwa.
Boże wieczny i Królu wszelkiego stworzenia, Który pozwoliłeś mi dożyć tej chwili,
odpuść mi grzechy, które popełniłem w tym dniu, uczynkiem, słowem i myślą,
i oczyść, Panie, skruszoną moją duszę od wszelkiej nieczystości ciała i ducha.
I daj mi, Panie, abym noc tę spędził śpiąc spokojnie, bym w pokorze powstawszy z mego łoża,
służył Najświętszemu Imieniu Twemu, przez wszystkie dni życia mego
i pokonał napadających mnie wrogów cielesnych i bezcielesnych.
Od lekkomyślności i podstępnych pożądliwości, które plamią duszę moją wybaw mnie Panie.
Albowiem Twoje jest Królestwo, i potęga, i chwała, Ojca, i Syna, i Świętego Ducha,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.Brak komentarzy: