piątek, 3 stycznia 2014

Radość istnienia.


Stworzycielu, Boże cudów, Boże mocy, Boże piękna i miłości!
Czym może Ci odpłacić, urodzone z Twojej woli i na Twoją chwałę,
zagubione w dziejach ludzkości Twoje dziecko?
Zbyt wielu z nas żyje tak, jakby Ciebie wcale nie było!
Jakby nie istniał Ten Który Jest, Który stwarza i porusza światy,
jakbyśmy nie pojęli, że w Tobie, przez Ciebie i dla Ciebie
wszystko zostało stworzone i że nasze istnienie zależy od Twojej świętej woli.
Miliardy miliardów galaktyk i gwiazd, a wszystkie znasz po imieniu!
Niepoliczona ilość komórek w naszym ciele, a każda obdarzona jest Twoją Boską Inteligencją,
dzięki sile sprawczej, danej przez Ciebie, kiełkuje ziarno i zbieramy plony o właściwym czasie,
a dzień następuje po nocy według Twego rozkazu.
Planeta Ziemia, którą nam przeznaczyłeś do istnienia, w ogromie Kosmosu,
jest maleńka jak łepek od szpilki, jak małe musi być zatem nasze serce,
a Ty przecież znasz je na wskroś, przenikasz je i badasz.
Poprzez przeciwności losu, nasze zranienia i cierpienia oczyszczasz nas
na miłą Tobie ofiarę, uzdatniasz nas do kochania i obdarowywania sobą braci.
Nic nie możemy uczynić sami od siebie, dlatego prosimy:
obdarzaj nas Mocą z Wysoka, obdarzaj nas Świętym Duchem Twoim,
abyśmy w wieczności spotkali CIEBIE.

"Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy
nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. 
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, 
uświęca się, podobnie jak On jest święty." 1 J 3, 1-3
 
"Obmyci z winy świętą Krwią Chrystusa
i Jego męką pojednani z Tobą,
natchnieni łaską Ducha wszelkiej prawdy
wielbimy Ciebie. Amen."Brak komentarzy: