wtorek, 14 stycznia 2014

Najboleśniejsza Rana Jezusa.


Modlitwa Świętego Bernarda  opata z Clairvaux.( XII wiek )
Na prośbę Świętego Bernarda Błogosławiony papież Eugeniusz III ustanowił odpust zupełny dla tych, którzy odmawiają tę modlitwę.

”O Najukochańszy Jezu mój, Ty Najcichszy Baranku Boży, ja biedny grzesznik pozdrawiam i czczę TĘ RANĘ TWOJĄ NAJŚWIĘTSZĄ, która Ci sprawiła ból bardzo dotkliwy, gdyś niósł Krzyż ciężki na Swym Boskim Ramieniu. Ból cięższy i dotkliwszy, niż inne Rany na Twoim Świętym Ciele. Uwielbiam Cię oddaję cześć i pokłon z głębi serca.
Dziękuję Ci za Tę Najgłębszą i Najdotkliwszą RANĘ Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla tej srogiej boleści Twojej, którą w skutek Tej Rany cierpiałeś i w Imię Krzyża Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył nade mną nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił, aby wstępując w Twoje Krwawe Ślady doszedł do szczęśliwej wieczności. Amen ”.
Trzy razy Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo. 
Modlitwa o obmycie Najdroższą Krwią Chrystusa.
Panie Jezu obmyj moją duszę Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj moje sumienie Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu  obmyj mój umysł Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj moje myśli Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj moje zmysły Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj moje zmysły wewnętrzne Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj całe moje ciało Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj wszystkie komórki mojego ciała Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj wszystkich moich bliskich Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj wszystkich moich przyjaciół Twoją Najdroższą Krwią,
Panie Jezu obmyj moją Ojczyznę i cały świat Twoją Najdroższą Krwią.  
Przenajświętszy Sakrament jest Źródłem Życia, z którego pijemy Jego Miłość.

(Polecam również post z dnia 13 lipca 2011 roku - Modlitwa z dawnych wieków.)

Brak komentarzy: