piątek, 4 sierpnia 2017

Jezus Chrystus Król Przyjaźni
                          Jezus żyje z nami zawsze w tkliwej przyjaźni. 

Na Ikonie Jezusa Chrystusa Króla Przyjaźni 
Jego otwarta dłoń mówi, jak mówią nieraz dzieci: 
„Przybij piątkę. Nie bój się Mnie. Ja Jestem z tobą.
 I przeprowadzę cię przez wszystkie ciemne doliny twojego życia. 
I przeprowadzę cię przez dolinę śmierci do mojego Królestwa Niebieskiego, Królestwa Przyjaźni Boga i człowieka.
 Tylko Mi zaufaj i przyjmij moją Miłość i Przyjaźń. 
Ja Jestem Bogiem żywym i Jestem blisko ciebie, 
a gdy karmisz się Moim Ciałem 
stapiasz się ze Mną w jedno.”

Droga Siostro! Drogi Bracie!
Bóg nas stworzył i znał nasze imię jeszcze zanim się urodziliśmy. 
On nas kocha bardziej niż my kochamy nasze dzieci, 
dla nas przecież cierpiał i umarł haniebną śmiercią na Krzyżu. 
Pewnie tego jeszcze teraz nie pojmujemy tak do końca, 
bo wielka jest tajemnica Krzyża i tajemnica cierpienia. 
Ale jeśli zaufamy Słowu Boga, jeśli rzucimy się w otchłań 
Jego miłosiernej Miłości, Jego Przyjaźni będziemy zwycięzcami. 
Tak jak On, również pokonamy śmierć i narodzimy się na nowo, 
narodzimy do nowego życia.

Módlmy się gorąco o łaskę zaufania Przyjaźni Jezusa.

 „Nikt nie ma większej miłości od tej, 
gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich”. (J.15,13)   

 „Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, 
co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko 
co usłyszałem od Ojca mego.” (J 15, 15)
 

Brak komentarzy: