piątek, 27 stycznia 2017

Za pośrednictwem Św. Charbela


Modlitwa "Ojcze Prawdy".

Ojcze Prawdy, wejrzyj na Twojego Syna, na Jego miłą Tobie ofiarę.
Przyjmij ofiarę Tego, który umarł za mnie; wejrzyj na Jego Krew
przelaną na Golgocie dla mojego zbawienia, na przebłaganie za moje grzechy.
Przez wzgląd na Twojego Syna wysłuchaj mojej modlitwy. 
Liczne są moje grzechy, ale Twoje miłosierdzie jest większe.
Twoje miłosierdzie jest potężniejsze od najwyższych gór znanych tylko Tobie,
a ofiara pojednania, którą Syn Twój złożył za nas, potężniejsza niż nasz grzech.
Gwoździe i włócznia przebiły ciało Twojego umiłowanego Syna
z powodu moich grzechów i dlatego Jego cierpienia uśmierzyły Twój gniew,
a dla mnie stały się źródłem życia.

Modlitwa o otrzymanie łaski.

Panie, nieskończenie Święty i uwielbiany w swoich Świętych, Który natchnąłeś
świętego mnicha i pustelnika Charbela, aby żył i umierał podążając drogą Jezusa Chrystusa,
i dałeś mu siłę, aby odłączył się od świata tak, aby w jego pustelni mogły odnieść zwycięstwo
cnoty zakonne - błagamy Cię, abyś obdarzył nas łaską kochania Ciebie i służenia Tobie
naśladując jego przykład.
Boże Wszechmogący, który ukazałeś nam moc wstawiennictwa św. Charbela przez liczne cuda i łaski, 
udziel i nam łaski (....) przez jego wstawiennictwo. Amen.

Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Modlitwa do św. Charbela.

Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze
i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. 
Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź naszą wiarę i wzmocnij wolę.
Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła.
Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj nas w naszej codzienności.
Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała
oraz rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.
Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą uproś nam u Boga łaskę,
o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie 
drogą świętości do życia wiecznego. Amen.


Brak komentarzy: