wtorek, 20 września 2016

Uwielbienie Boga Najwyższego.


Modlitwa Św. Franciszka.

Ty jesteś świętym Panem Bogiem jedynym, który czynisz rzeczy przedziwne.
Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś wszechmogący.

Ty, Ojcze Święty, Królu nieba i ziemi.

Ty jesteś Trójcą i Jednością, Panem Bogiem nad bogami,
Ty jesteś dobrem, wszelkim dobrem, najwyższym dobrem,
Panem Bogiem żywym i prawdziwym.
Ty jesteś kochaniem, miłością,
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś pięknością, 
Ty jesteś łagodnością.

Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś odpocznieniem,
Ty jesteś radością i weselem,
Ty jesteś naszą nadzieją,
Ty jesteś sprawiedliwością,
Ty jesteś umiarkowaniem,
Ty jesteś wszystkim, bogactwem naszym wystarczającym,
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś opiekunem,
Ty jesteś stróżem i obrońcą,
Ty jesteś mocą,
Ty jesteś schronieniem.

Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:

Wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem wszechmogącym,
miłosiernym Zbawicielem.

Brak komentarzy: