wtorek, 25 marca 2014

Abyś się narodził i żył dla Pana.


 
Boże Ojcze, który z miłości stwarzasz nowe życie i obdarzasz je miłością, 
pobłogosław wszystkie matki oczekujące na narodziny swojego dziecka.
Wlej, prosimy, w serca rodziców głębokie pragnienie przyjęcia Twojego daru
i wychowania potomstwa w duchu głębokiej wiary, nadziei i miłości.
Wysłuchaj modlitw Twojego Kościoła o ochronę dzieci nienarodzonych.

Modlitwa codzienna.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością,
oraz za wstawiennictwem Świętego Józefa, człowieka zawierzenia, 
który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
 które duchowo adoptowałam,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

Codzienne w tej intencji - rozważanie jednej tajemnicy Różańca.

Niech Bóg błogosławi naszym postanowieniom.

Brak komentarzy: