czwartek, 10 października 2013

Nowenna za wstawiennictwem Bł. Matki Teresy (dz.6 )


Dzień szósty. (cytaty do medytacji).

Prawdziwa miłość to zawierzenie.

"Słowo *pragnę* pozostanie bez znaczenia, jeśli w całkowitym zawierzeniu nie oddam wszystkiego Jezusowi."
"Zrobię dziś to, cokolwiek zechce Jezus. I pojawi się jedność. Zawierzenie i pozwolenie Bogu, by posłużył się tobą bez twojej wiedzy, jest wspaniałym znakiem jedności z Bogiem. Świętość to właśnie całkowite poddanie się Bogu. Totus Tuus. Cały Twój. Totus Tuus. Całkowicie Tobie poddany. To tak jasne. Przyjmowanie wszystkiego, co On daje. Dawanie wszystkiego, czego żąda. Potrzeba wiele miłości, by dostrzec Bożą rękę."
"Chcę czynić tylko to, czego pragnie Bóg. Miejmy odwagę robić to, czego On pragnie, nawet gdy jest to trudne."
"Często przewody ułożone obok siebie są duże i małe, stare i nowe, tańsze i droższe. Dopóki nie przejdzie przez nie prąd, nie będzie światła. Przewód to ty i ja. Prąd to Bóg. Możemy umożliwić prądowi przejście przez nas, użycie nas i wytworzenie Światła Świata - Jezusa albo możemy odmówić naszego udziału i pozwolić, by rozległa się ciemność. Nasza Matka, Maryja, była wspaniałym przewodem. Pozwoliła, by Bóg wypełnił ją po brzegi, a przez poddanie się Jemu - *Niech mi się stanie według słowa Twego*- stała się pełna łaski. Zaś w chwili, gdy została napełniona *prądem*, czyli łaską Bożą, pospiesznie udała się do domu Elżbiety, by podłączyć przewód - Jana do prądu - Jezusa."

Myśl dnia:

Pozwól Bogu posługiwać się tobą bez twojej wiedzy.
Poproś o łaskę całkowitego zawierzenia Bogu swojego życia.

 Odmów modlitwę do bł. Matki Teresy,
(do odmawiania każdego dnia nowenny):

Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, Ty pozwoliłaś, aby pragnienie Jezusa na Krzyżu zapłonęło w Tobie żywym płomieniem, tak iż stałaś się światłem Jego miłości dla innych. Wyproś od Jezusowego Serca.........(wymień swoją intencję). Naucz mnie zezwalać Jezusowi na to, aby przenikał całą moją istotę i dysponował nią, tak by i moje życie promieniowało Jego światłem i Jego miłością wobec bliźnich. Amen.

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami.
Brak komentarzy: