czwartek, 10 października 2013

Nowenna za wstawiennictwem Bł. Matki Teresy. (dz.7)


Dzień siódmy.(cytaty do medytacji).

Bóg miłuje radosnego dawcę.

"Aby radość przynosiła owoce, musi być dzielona."
"Mówiąc radość, mam na myśli wewnętrzną głębię radości: w tobie, w twoich oczach, w twoim uśmiechu, spojrzeniu, twarzy, sposobie poruszania się i działania itd. *Aby radość moja w was była* - powiedział Jezus. Czym jest Jezusowa radość? Jest ona wynikiem nieustannej komunii z Bogiem i wypełniania woli Ojca.*Przyszedłem po to, aby radość moja w was była i aby wasza radość była pełna*. Radość ta jest owocem jedności z Bogiem, przebywania w Jego obecności. Życie w Bogu wypełnia nas radością. Bóg jest radością.*
"Radość błyszczy w oczach, objawia się podczas mówienia i chodzenia....Gdy ludzie zobaczą w nas ciągłą radość, uświadomią sobie, że są umiłowanymi dziećmi Boga."
"Nie ma miłości bez radości; miłość bez radości nie jest prawdziwą miłością. Musimy więc wnieść ową radość i miłość w dzisiejszy świat."
"Radość również była mocą Maryi. Maryja była pierwszą Misjonarką Miłości; jako pierwsza otrzymała Jezusa fizycznie i w pośpiechu zaniosła Go do innych. Tylko radość mogła dać jej taką siłę, by iść i być służebnicą Pańską."

Myśl dnia:
Być może nie jesteśmy w stanie dać innym wiele, ale zawsze możemy podzielić się radością, która wypływa z serca zakochanego w Bogu.
Poproś o łaskę odnalezienia radości w kochaniu i dzielenia tej radości z każdym, kogo spotkasz.

Odmów modlitwę do bł. Matki Teresy.( dz.1)

Brak komentarzy: