czwartek, 10 października 2013

Nowenna za wstawiennictwem Bł. Matki Teresy. (dz.5 )


Dzień piąty. (cytaty do medytacji).

Całkowicie zaufaj Jezusowi.

"Zaufaj dobremu Bogu, który nas kocha, który się o nas troszczy, który wszystko widzi i wszytko wie, który wszystko może uczynić dla dobra naszych dusz."
"Chrystus zgodził się umrzeć, ponieważ ufał swojemu Ojcu. Wiedział, że Bóg użyje pozornej porażki w swoim zbawczym planie. My również powinniśmy mieć głęboką wiarę i zaufanie w to, że jeśli postępujemy zgodnie z wolą Bożą, Jego zbawczy plan wypełni się w nas i przez nas, mimo porażek, jakie nas spotkają."
"Jezus nigdy się nie zmienia...Zaufaj Mu, zaufaj z szerokim uśmiechem, nieprzerwanie wierząc, że jest On Drogą do Ojca i Światłem pośród ciemności tego świata."
"Uczyńmy jedno wielkie postanowienie, że cali będziemy miłością do Jezusa w świecie...że całkowicie będziemy do Jego dyspozycji, tak by mógł się nami posługiwać bez naszej wiedzy. Sądzę, że jest to najlepszy sposób, by wyrazić naszą miłość do Niego, by przyjąć Go takim, jakim jest.. Jeśli zechce przyjść do naszego życia w cierpieniu, niech tak będzie. Tak samo, jeśli zechce w rozgłosie. Cokolwiek by to było, sukces, czy porażka, jest dla Niego bez znaczenia, więc dla nas również powinno być nieważne."
"Maryja wykazała także całkowite zaufanie Bogu poprzez zgodę na udział w Jego planie zbawienia, mimo swej małości. Wiedziała Ona bowiem, że Wszechmocny może dokonać w Niej i przez Nią wielkich rzeczy. Zaufała. Kiedy powiedziała Mu *tak*, to się stało. Nigdy nie zwątpiła."
" Nie bój się czule kochać Jezusa. Kiedy Mu zaufasz, dokona dla ciebie wielkich rzeczy."

Myśl dnia:

Ufność do Boga może dokonać wszystkiego.
Poproś o łaskę niewzruszonego zaufania w Bożą moc oraz miłość do ciebie i do innych.

Odmów modlitwę do bł. Matki Teresy,
(do odmawiania każdego dnia nowenny):

Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, Ty pozwoliłaś, aby pragnienie Jezusa na Krzyżu zapłonęło w Tobie żywym płomieniem, tak iż stałaś się światłem Jego miłości dla innych. Wyproś od Jezusowego Serca.........(wymień swoją intencję). Naucz mnie zezwalać Jezusowi na to, aby przenikał całą moją istotę i dysponował nią, tak by i moje życie promieniowało Jego światłem i Jego miłością wobec bliźnich. Amen.

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami.
Brak komentarzy: