czwartek, 10 października 2013

Nowenna za wstawiennictwem Bł. Matki Teresy. (dz.1)


Dzień pierwszy. (cytaty do medytacji.)

Poznaj żyjącego Jezusa.

"W głębi serca każdego człowieka znajduje się wiedza o Bogu. I w głębi serca każdego człowieka jest również pragnienie relacji z Nim"
"Im lepiej poznamy Boga, tym bardziej będziemy Mu ufać."
"Musimy poznać Boga; to, że Bóg jest miłością, że nas kocha i że stworzył nas - każdą i każdego z osobna - do większych rzeczy. Stworzył nas do kochania i bycia kochanymi."
"Czy naprawdę znasz żyjącego Jezusa - nie z książek, ale dzięki przebywaniu z Nim w swoim sercu?".
"Czy rzeczywiście jestem pewien (pewna) Chrystusowej miłości do mnie i mojej do Niego? To przekonanie jest skałą, na której zbudowana jest świętość. Co powinniśmy zrobić, aby taką pewność zdobyć? Powinniśmy poznać Jezusa, pokochać Go i Jemu służyć. To poznanie daje wielką siłę. Poznajemy Jezusa wiarą: poprzez rozważanie Jego słowa, słuchanie słów Jego Kościoła i podczas ścisłego zjednoczenia z Nim na modlitwie."

Myśl dnia:

Nie szukaj Jezusa w zaświatach. Tam Go nie znajdziesz. On jest blisko ciebie. On jest w tobie.
Poproś o łaskę głębokiego poznania Jezusa.

Odmów modlitwę do bł. Matki Teresy,
(do odmawiania każdego dnia nowenny):

Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, Ty pozwoliłaś, aby pragnienie Jezusa na Krzyżu zapłonęło w Tobie żywym płomieniem, tak iż stałaś się światłem Jego miłości dla innych. Wyproś od Jezusowego Serca.........(wymień swoją intencję). Naucz mnie zezwalać Jezusowi na to, aby przenikał całą moją istotę i dysponował nią, tak by i moje życie promieniowało Jego światłem i Jego miłością wobec bliźnich. Amen.

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Błogosławiona Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami.

Brak komentarzy: