czwartek, 10 października 2013

Nowenna za wstawiennictwem Bł. Matki Teresy (dz.9)

Dzień dziewiąty.(cytaty do medytacji).

Świętość to Jezus żyjący i działający we mnie.

"Nasze dzieła miłości nie są niczym innym jak rezultatem obfitości Bożej miłości. Kto jest ściśle złączony z Bogiem, mocno kocha swego bliźniego."
"Powinniśmy stać się świętymi nie dlatego, że chcemy czuć się jak święci, ale po to, by Jezus mógł w nas w pełni żyć."
"Świętość to przyjęcie woli Boga z szerokim uśmiechem....to wszystko. To przyjęcie Go takim, jaki przychodzi do naszego życia; zgoda na to, czego od nas pragnie, jak chce się nami posłużyć, gdzie chce nas postawić. To pozwolenie na posługiwanie się nami bez ustalania tego z nami."
"Świętość nie jest uczuciem albo wyobrażeniem...Jest rzeczywistością. Mnie pomaga i pomoże tobie fakt, że dzieła miłości są dziełem świętości."
"Ofiarujmy siebie z Nim i dla Niego. Pozwólmy Mu widzieć naszymi oczami, mówić naszym językiem, pracować naszymi rękami, chodzić naszymi stopami, myśleć naszym rozumem i kochać naszymi sercami. Czy nie będzie to doskonała komunia i nieustanna modlitwa miłości? Bóg jest naszym kochającym Ojcem. Pozwól, by światło Jego miłości świeciło wobec innych, tak by zobaczywszy twoje dobrze wykonane zadania (pranie, sprzątanie,  gotowanie, kochanie męża i dzieci), wychwalali Ojca."
"Bądź święty(-a). Świętość to najłatwiejsza droga zaspokojenia Jezusowego pragnienia miłości. Jego do ciebie i ciebie do Niego."

Myśl dnia:

Miłość wobec bliźnich jest najpewniejszą drogą do wielkiej świętości.
Poproś o łaskę zostania świętym.

Odmów modlitwę do bł. Matki Teresy.(dz.1)


Brak komentarzy: