poniedziałek, 18 lutego 2013

Uwielbiam...


Nasz Najdroższy Ojcze!  
My, Twoje dzieci, uwielbiamy Cię najlepiej jak potrafimy:

przede wszystkim w Twojej bezinteresownej i wszechogarniającej Miłości
uwielbiamy Cię nasz Najdroższy Ojcze;
we wszystkim co dla nas stworzyłeś i ożywiłeś Swoim Duchem
uwielbiamy Cię nasz Najdroższy Ojcze;
w sercach Twoich wybranych, świętych i grzeszników, za których umarł Twój Syn
uwielbiamy Cię nasz Najdroższy Ojcze;
w Twoich ukochanych niosących swój krzyż w cichości i pokorze
uwielbiamy Cię nasz Najdroższy Ojcze;
w sercach skrzywdzonych i odrzuconych, w których mieszka Twój Syn
uwielbiamy Cię nasz Najdroższy Ojcze;
w naszych dobrych natchnieniach
uwielbiamy Cię Najdroższy Ojcze;
w uzdrowieniach naszego ciała i duszy
uwielbiamy Cię Najdroższy Ojcze;
w nadziei, którą napełniasz nasze serca i umysły
uwielbiamy Cię Najdroższy Ojcze;
w naszych powrotach w Twoje ramiona
uwielbiamy Cię Najdroższy Ojcze.
 
Naszego uwielbienia nie da się określić słowami i nie starczy na nie ziemskiego życia.
Zatem uwielbiamy Cię Boże Ojcze, Boże Synu i Boże Duchu teraz jak potrafimy, a kiedyś dozwól nam uwielbiać Cię przez wszystkie wieki.

Brak komentarzy: