poniedziałek, 18 lutego 2013

Dziękuję...


My, Twoje dzieci dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze:

za to, że pozwoliłeś nam zaistnieć i dałeś nam nasz czas na przeżycie ziemskiej przygody;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze;
za to, że dałeś nam dar wolności i dałeś nam rozum, abyśmy nauczyli się z niego korzystać;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze;
za to, że zamykasz oczy na nasze grzechy i w Swoim miłosierdziu odpuszczasz je nam;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze;
za to, że pociągasz nas zawsze ku dobremu i dodajesz mocy w walce z atakującym nas złem;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze;
za to, że obdarzasz nas wszystkim, co jest potrzebne do życia ku Twojej chwale;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze ;
za to, że czekasz na nas tak cierpliwie i przywołujesz nas tak łagodnie;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze;
za to, że troszczysz się o nas w każdym momencie naszego życia, że o nas ciągle pamiętasz;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze;
za to, że udzielasz się nam w Chlebie Życia - Ciele Twojego Syna
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze;
za to, że nie zostawiłeś nas sierotami, ale zesłałeś Swojego Ducha, aby nas wspierał;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze;
za to, że czekasz na nas w Wielkich Przestrzeniach Niebieskich, gdzie nam się dasz poznać;
dziękujemy Ci nasz Najlepszy Ojcze.

W pokorze i ufności składamy nasze dziękczynienia przed Twoim Niebieskim Tronem.

Brak komentarzy: