sobota, 28 stycznia 2012

Litania do Miłosierdzia Bożego.Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w sakramencie chrztu świętego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w śmierci godzinie - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników zatwardziałych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla aniołów, niepojęte dla świętych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, które koronuje wszystko co jest i co istnieć będzie - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, w którym wszyscy jesteśmy zanurzeni - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, jedyna nadzieja dla dusz zrozpaczonych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, serc odpocznienie i pokoju wśród trwogi - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycie dusz świętych - ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei - ufam Tobie


Baranku Boży, który okazałeś największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy św. - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami


K: Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego
W: Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę.

Módlmy się:
Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie Swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy lecz zawsze ufnie zgadzali się z Wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Św. okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

Brak komentarzy: