niedziela, 1 maja 2011

Chwała Barankowi !


"Paść ich będzie Baranek i poprowadzi ich do źródeł wód życia." Ap.7,17

Jezusie Chrystusie, mój Zbawicielu i Panie!
Baranku poddany i zabity za mnie.
Czczę i adoruję Cię w tajemnicy Twojej śmierci.
Jak dobrze jest wierzyć Twojemu zbawczemu dziełu,
ufać Twojej pokornej Miłości, zawsze czekającej,
zawsze tęskniącej za mną, grzeszną, niepokorną.
Jak cudownie zanurzyć się w Twoje niezgłębione Miłosierdzie.
i jak dobrze poddać się Temu Jedynemu Ratunkowi
naszych dusz i sumień, zwątpień i zagubień.
Och, jak kruche jest nasze doczesne życie,
a jak bardzo jesteśmy do niego przywiązani.
Czemu płaczemy nad umarłymi? Czemu się boimy śmierci?
Mamy przecież Twoje Słowo, Twoją Prawdę, Twoją Obietnicę.
Mamy Błogosławionego, który wołał: "Nie lękajcie się!"
Otwórz nas, Panie na światło Twojej łaski
i napełnij nas Twoim Duchem!
Tylko taką drogą możemy dojść do Ciebie
i dotknąć Tajemnicy cierpienia i zmartwychwstania.

Jezu, Baranku zraniony moim grzechem - uwielbiam Cię,
najczulszy Synu Ojca - błogosławię Cię,
umiłowany Panie - kocham Cię.

Łaską jesteśmy zbawieni,
z łaski możemy tu stać.
Łaską usprawiedliwieni
i przez Baranka Krew.
Wzywasz nas Panie, do siebie,
przed Twój w niebie tron.
My łaską obdarzeni
Tobie składamy hołd.

Brak komentarzy: