czwartek, 29 lipca 2010

Panie, błogosław Twoim sługom.
Modlitwa w intencji Ojca Jamesa Manjackala :

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Twoją Wolą jest, aby Ewangelia była głoszona wszystkim narodom i by wszyscy mogli poznać Twoją Wolę i byli zbawieni.
Dziękuję Ci i wychwalam Ciebie za to, że powołałeś Ojca Jamesa Manjackala i uczyniłeś go Apostołem, nauczającym na całym świecie i modlącym się o obfitość błogosławieństw Bożych dla wszystkich ludzi.
Modlę się, abyś napełniał go Duchem mądrości i mocy, kiedy będzie otwierał usta, by głosić Twoje bezkompromisowe i pełne mocy słowa...
Daj mu łaskę i świętość, aby owocami jego modlitw za innych były nawrócenia, uzdrowienia i cuda, prowadzące ich do Ciebie i do Twego Królestwa...
Panie, idź z nim gdziekolwiek on idzie i bądź z nim we wszystkim co on czyni, utrzymuj go w świętości i zdrowiu na ciele i duchu...
Chroń go przed wszelkim złem, niebezpieczeństwami i wypadkami w jego ciężkiej i ryzykownej pracy ewangelizacyjnej, nawet wśród Muzułmanów oraz w jego ciągłych i długich podróżach w powietrzu i na lądzie.
Panie, dziękuję Ci, że wysłuchałeś mojej modlitwy i pobłogosławiłeś Ojca Jamesa i jego dzieło...
/ tu należy wzbudzić w sobie dziękczynienie i adorować Jezusa wierząc, że modlitwa została wysłuchana/.
Panie daj mi udział w obfitości Twoich błogosławieństw spływających na nas przez nauczanie, Msze Święte, modlitwy i posty Ojca Jamesa i obdarz mnie tym, czego potrzebuję.
Dziękuję Ci, Jezu, Chwała Tobie, Jezu. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
 (Mt 28,18-20;Dz 4,29-30;Iz 43,2-4; Ef 1,1-4;Kol 4,3;   Flp 4,6,19;1Tm 2,3-4;1Tes 5,12-13)

Brak komentarzy: